1dan 1dan
2dan 2dan
3dan 3dan
4dan 4dan


and concept design: takayasu komiya, yoshie komiya